Strategia solara
495
post-template-default,single,single-post,postid-495,single-format-standard,bridge-core-2.5.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-24.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-396,elementor-page elementor-page-495

Strategia solara

EUROPA 2020 – PLAN DE DEZVOLTARE RESURSE REGENERABILE

 

Piaţa europeană a energiei provenind din surse regenerabile va stagna dacă UE nu ia măsuri de reducere a costurilor şi de stimulare a investiţiilor. De aceea, Comisia propune o serie de soluţii.

În cadrul mai amplu al strategiei de combatere a schimbărilor climatice, UE şi-a propus ca, până în 2020, 20% din energia de care are nevoie să fie produsă din surse regenerabile. Se pare că acest obiectiv va fi atins.

Iată o veste bună, întrucât folosind energia eoliană, solară, hidroelectrică, geotermală şi energia mareelor şi a biomasei, devenim mai puţin dependenţi de energia importată şi stimulăm, în acelaşi timp, inovarea şi ocuparea forţei de muncă.

Totuşi, industria manifestă o reţinere faţă de investiţiile suplimentare în surse regenerabile, pentru că nu ştie care va fi politica UE pe termen lung, iar costurile în acest sector nu scad destul de repede.

Dacă preţul energiei produse din surse regenerabile rămâne mult mai ridicat decât cel al energiei produse cu ajutorul combustibililor fosili, creşterea pieţei resurselor regenerabile ar putea înceta după 2020.

De aceea, raportul Comisiei privind energia din surse regenerabile  analizează modalităţile prin care s-ar putea reduce costurile şi lansează procesul de elaborare a politicii UE după 2020.

O primă soluţie ar fi stimularea concurenţei în sectorul energetic european. Ar trebui eliminate treptat subvenţiile pentru combustibili fosili, iar taxele pe energie ar trebui adaptate, astfel încât să încurajeze investiţiile în tehnologii cu emisii scăzute de CO2. În acelaşi timp, ar trebui redus sau eliminat treptat sprijinul pentru surse regenerabile, pentru a stimula competitivitatea pe termen lung a sectorului în raport cu celelalte surse de energie.

Programele naţionale de sprijin ar trebui să fie, de asemenea, reformate, cu scopul de a promova reducerea costurilor. Acestea ar trebui să devină mai simple şi mai coerente la nivel european şi să scadă costurile administrative pe care trebuie să le suporte sectorul.

UE ar trebui să încurajeze producţia de energie eoliană şi solară în regiunile în care aceasta ar costa mai puţin (aşa cum o fac numeroase firme, pentru produsele şi serviciile lor). În acest mod, ţările UE ar putea cumpăra energie solară sau eoliană de la altă ţară din UE (sau chiar din afara UE), cu costuri mai scăzute decât cele presupuse de dezvoltarea propriilor surse regenerabile.

 

Etapele următoare

Comisia demarează procesul de elaborare a politicii după 2020, având ca teme centrale promovarea inovării şi reducerea costurilor. Pentru a putea face investiţiile necesare creşterii sectorului energetic care utilizează surse regenerabile, întreprinderile au nevoie de siguranţa pe care o conferă o politică pe termen lung.

UE a publicat anul trecut foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon , aplicabilă tuturor sectoarelor economice. În prezent, sunt în curs de elaborare planuri detaliate pentru fiecare sector în parte, cum ar fi Perspectiva energetică 2050.

No Comments

Post A Comment

Call Now Button